تبلیغات
ارسال درخواست نویسندگی

                         نویسنده ما باشید، اگر دستی به قلم دارید

              و یا علاقه به منتشر کردن پست های عاشقانه و ادبی دارید

                                          

                                               دوستانی که مایل به نویسندگی در سایت هستند

                                                                            پذیرش نویسنده
                                               می توانند از همینجا درخواست خود را ارسال کنند

                                               فقط هنگام ارسال، آدرس وبلاگ و یا ایمیل تان فراموش نشود!

                                                   در ضمن از دوستانی که قصد دارند فقط ثبت نام کنند

                                                            و یک پست بذارند و بروند به امان خدا!
                                                          خواهش می کنیم وقت ما و خود را نگیرند  

محفل ادبی گلستان