تبلیغات
 تعرفه تبلیغات در سایت
ماه

تبلیغات بنری زیر هدر در سایز 60*468 :

15,000 تومان 25,000 تومان 30,000 تومان

تبلیغات بنری ستون چپ در سایز 240*120 :

10,000 تومان 20,000 تومان 25,000 تومان

تبلیغات بنری پایین قالب در سایز 125*125 :

5,000 تومان 10,000 تومان 15,000 تومان

تبلیغات متنی در ستون چپ :

7,000 تومان 12,000 تومان 20,000 تومان